2,5 millioner kroner til Flokehyttene på Ryvarden

Sparebankstiftelsen SR-Bank investerer i fremtidig turglede, og gir Haugesund Turistforening 2,5 millioner kroner til hytteprosjektet ved Ryvarden Kulturfyr

  • Flokehyttene er funksjonelle turistforeningshytter som er med på å legge til rette for friluftsliv langs kysten for en stor målgruppe. Dette er et prosjekt vi tror vil komme mange til gode, sier Ellen Instefjord i Sparebankstiftelsen SR-Bank.

Innen utgangen av 2020 skal turistforeningshyttene stå klar til å ta i mot gjester med opptil 40 overnattingsplasser på Ryvarden.  Daglig leder i Haugesund Turistforening, Lauren McPherson Simonsen, er svært takknemlig for at stiftelsen har valgt å støtte et hyttekonsept ved kysten.   

  • Denne støtten er et viktig bidrag i arbeidet med å realisere et hyttetilbud ved havet i regionen vår. Friluftsliv langs kysten er et godt alternativ for de som ikke har muligheten til å dra til fjells i hverdagen. Flokehyttene blir et tilbud for folk i alle aldre, og vil gi muligheten for lett tilgjengelige friluftslivsopplevelser i et kystlandskap som allerede har høy aktivitet, sier Simonsen.

Sparebankstiftelsen SR-Bank deler denne høsten ut totalt ti millioner kroner som gave til Den Norske Turistforenings 150 årsjubileum. Gaven er fordelt på turistforeningene i Rogaland, Hordaland og Agder.  Flokehyttene får altså en fjerdedel av potten, som er et betydelig bidrag til et prosjekt med en prislapp på opptil 13 millioner kroner.  

  • Sparebankstiftelsen har hatt et langt og tett samarbeidet med Den Norske Turistforeningen (DNT), og har bidratt til en rekke DNT-prosjekter gjennom årene. Vi har tidligere støttet enkelte prosjekter med midler til hytteoppgradering, men nå bidrar vi til DNTs hyttefond, som for oss er en investering i fremtidig turglede, sier Instefjord.

Gaven ble overrakt turistforeningene på Kvinen hytte hos DNT-Sør i Sirdal 13. september, hvor styreleder Karl Andreas Knutsen tok i mot tildelingen på vegne av Haugesund Turistforening.

Dersom alt går etter planen vil det bli byggestart for Flokehyttene i 2019. Det skal da bygges 5-7 hytter på bergene ved Ryvarden Kulturfyr. Hyttene skal være av enkel standard, med et lite kjøkken og vedovn, innlagt vann og toalett. En av hyttene skal være tilrettelagt for bevegelseshemmede.

Sparebankstiftelsen SR-Bank er største eier av SpareBank 1 SR-Bank ASA og deler ut gaver fra overskuddet til allmennyttige formål i regionene Agder, Hordaland og Rogaland.

Skrevet av Rolf Erik Svanberg 14. september 2018