Bestill en flokehytte til høsten 2021

Foto: HOLON Arkitektur

Nå har vi åpnet for bestillinger av Flokehyttene fra 1. oktober 2021 og ut det året.

Med andre ord er det åpent for bestillinger hele 2021. Se flokehyttene.no 

Skrevet av Lotte Størksen 18. november 2020