100 meterskogen på Olalia

Foto: Maria Hetlesæther

Haugesund Turistforening takker Haugesunds Avis og Sparebankenstiftelsen DNB for tildeling av midler til bygging av 100 meterskogen på Olalia. Når den står ferdig håper vi at "barn" i alle aldre vil finne spennende og utviklende aktiviteter å boltre seg i!

https://www.h-avis.no/

Skrevet av Audhild Sannes 7. juni 2021