To nye broer i Etnefjellene

I høst er to nye broer ferdigstilt. Over Flåteelva mellom Storavassbu og Løkjelsvatnhytta, og over Furevasselva ved Olalia.

Ny bro over Flåteelva

På stien mellom Storavassbu og Løkjelsvatn, ved utløpet fra Flåtevann, har fotturister i mange tiår kunnet krysse elva på en enkel trebru. De siste årene har dette endret seg. Vårflom, høstflom eller store ismasser har flere ganger flyttet bruen nedover elva. Årets lange og tørre sommer gjorde det enkelt å krysse elva tørrskodd ved å hoppe fra stein til stein. Men ingenting varer evig, og i alle fall ikke tørre vestlands-somre.

Sti og vardekomitéen, som kanskje bør hete «Sti- bru- og vardekomitéen» så behovet for en trygg helårsbru. Resultatet ser dere her.


Først befaring, måling og beregning, så bygging av fundamenter, og til slutt ble den 12 meter lange bruen på nær ett tonn løftet på plass.

Prosjektleder Rolf Svendsen ledet arbeidet, godt hjulpet av en gjeng tillitsvalgte fra Sti- og vardekomitèen. Tusen takk til grunneiere som ga oss tillatelse, husrom på Flåtestølen og persontransport opp den ekstremt bratte bakken.

En kjempestor takk til Haugland Transport som støttet oss med gratis trailertransport. For å få dette til stilte sjåfør Per Egil Rullestad og far Olav Rullestad opp på kort varsel, da bilen var ledig noen timer!

Bro over Furevasselva på Olalia


Den gamle broa over Furevasselva sør for Olalia Fjellstove ble tatt av flom for noen år siden. Endelig er ei ny bro på plass – og det ble storslått offisiell åpning under ledersamling på Olalia i begynnelsen av november. Med på tilstelningen var også generalsekretæren i DNT tilstede, Dag Terje Solvang, sammen med sin mann Bent Høie – statsforvalter i Rogaland.

Dag Terje Solvang (Generalsekretær i DNT) og Bent Høie (statsforvalter i Rogaland)
Dag Terje Solvang (Generalsekretær i DNT) og Bent Høie (statsforvalter i Rogaland)

Det er nedlagt 224 dugnadstimer i forbindelse med arbeidet med broa. Hovedsakelig utført på dugnad av medlemmer i sti -og vardekomiteen, men også profesjonell hjelp fra byggmester Helge Kvale. Broa har kostet ca. kr 500 000 og det er gitt støtte fra Etne Sparebank, Sparebankstiftelsen SR bank og spillemidler. Planleggingen begynte for drøyt to år siden og selve byggingen er utført juni - september i år.

Denne broa må i hvert fall være bærekraftig når den tåler så mye av ledelsen i HT og DNT på en gang!

Broa krysser du blant annet ved tur til kanoene ved Furevatnet eller går tur til Hauganuten fra Olalia Fjellstove.

Styreleder i Haugesund Turistforening, Lars Johann Milje
Styreleder i Haugesund Turistforening, Lars Johann Milje

Tekst: Geir Kvassheim, Knut Lund Jacobsen

Skrevet av Lotte Størksen 16. november 2021