Sværet begrenset overnattingskapasitet på Storavassbu i juni

Storavassbu
Storavassbu
På grunn av pågående ombyggingsarbeid på hovedhytta og ferdigstilling av den nye sikringshytta, vil Storavassbu ha meget begrenset overnattingskapasitet i juni.