Gave fra Sparebanken Vest

Etter kampen mellom FKH og Rosenborg på Haugesund Station 18/6, mottok foreningen en sjekk på kr 150.000,- fra Sparebanken Vest. Pengene er øremerket huset på Vibrandsøy