Er du genuint interessert i friluftsliv og ønsker å kombinere dette med en jobb der barn og unge er i fokus?

 Haugesund Turistforening søker: 

Aktivitetsmedarbeider

AKTIVITETSMEDARBEIDER

Stillingens formål er å bidra til utvikling av turistforeningens aktivitetsavdeling, som omfatter oppfølging av Barnas Turlag, DNT ung og aktiviteter rettet mot grunnskolen. Samarbeid med frivillige i ulike utvalg og komiteer vil være viktig. Det påhviler stillingen et særskilt ansvar å ivareta foreningens mål om integrering. 

SENTRALE ARBEIDSOPPGAVER

 • Oppfølging og rådgiving av aktivitetsgrupper (Barnas Turlag, DNT Ung)
 • Ansvar for skoleprosjekter og integreringsarbeid
 • Bidra i søknads- og rapporteringsprosesser som støtter aktivitetsarbeidet
 • Bistå i prosjekter og kampanjer for å øke aktiviteten i foreningen
 • Diverse administrative oppgaver etter behov

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER

 • Friluftslivskompetanse
 • Relevant utdanning og/eller erfaring
 • Kjennskap til frivillige organisasjoner
 • Strukturert og effektiv
 • Selvstendig og løsningsorientert
 • Gode samarbeidsegenskaper

Kvelds- og helgearbeid må påberegnes.

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Aktivitets- og turansvarlig, Audhild Sannes (984 34 563) eller Daglig leder, Tore Haugen (950 34 524)

Søknad og CV sendes til haugesund@dnt.no. Søknadsfrist 01.05.21

Om oss

Haugesund Turistforening er regionens største friluftsorganisasjon og har om lag 7000 medlemmer. Foreningen er godt representert på Haugalandet med Sauda Turlag, Vindafjord Turlag og Etne Turlag som tilknyttede foreninger. Vi arbeider for å fremme et enkelt, aktivt og miljøvennlig friluftsliv og for å bevare natur og kulturverdier. Vår visjon er å skape «Naturopplevelser for livet».

Skrevet av Lotte Størksen 6. april 2021