På tur med ildsjelen Svein Magne Vikse

I disse dager med hytteforbud og begrenset reisevirksomhet, har svært mange av oss gjort bruk av våre nærområder for å få frisk luft, mosjon og naturopplevelser. Og sikkert mange flere enn undertegnede har sendt vennlige tanker til de som har ryddet og merket stiene som vi har brukt. Og kanskje lurt på hvem de er, disse ildsjelene som har gjort alt dette arbeidet.

Tekst og foto: Per Qvale

Svein Magne Vikse har sørget for god skilting og gode informasjonstavler.
Svein Magne Vikse har sørget for god skilting og gode informasjonstavler.

HT-nytt har tatt kontakt med en slik idealistisk ildsjel. Han heter Svein Magne Vikse og har ryddet, tilrettelagt og merket et stinett på mangfoldige kilometer på Vikse i Sveio. Isteden for et tradisjonelt intervju var det naturlig å gå en tur sammen med Svein Magne Vikse på hans egne stier og ta en prat underveis.


Området han har konsentrert seg om, ligger mellom Straumen og Skålaskog, med Digranesvarden som den markerte toppen i området. Selv om den ikke er høyere enn 59 m.o.h. gir den en fabelaktig utsikt i alle retninger i dette lavlendte kystlandskapet. Dette er et landskap som Svein Magne kjenner godt fra barnsbein av, men som ikke lenger var så mye i bruk da han begynte på stidugnaden.Svein Magne er ikke selv grunneier, men han har fått tillatelse av grunneierne i området til å rydde og tilrettelegge stier og merke disse for turgåere. Han forteller at han begynte arbeidet for omkring seks år siden, da han av helsemessige grunner trengte å komme seg ut på tur. Han fant ut at det noen steder kunne være vanskelig for mange å finne veg, og at det mange steder var tilgrodde og våte partier.


Han begynte med turstien mot Kvernalaupet og Straumsvoll og fortsatte over Stigurene til Digranesvarden. Etter hvert utvidet han stinettet til husmannsplassen Krokane, der den vidgjetne, synske Smørsundskjerringa i sin tid bodde, og tilbake til hovedvegen på nordsida av Straumsvollsvatnet. Han merket også sti til Straumen. Stinettet gir dermed muligheter for ulike varianter av rundturer. Svein Magne anslår lengden på stinettet som han har merket og opparbeidet til kanskje omkring 10 kilometer.

Det har – utrolig nok - i all hovedsak vært en enmannsjobb. Og det er et meget omfattende arbeid som er gjort! Over våte partier er det lagt trebruer med netting oppå. Han forteller at han har benyttet brukte terrassebord og rekved til mange av disse. Andre steder er lange partier av stien steinlagt med heller og flate steiner. Svein Magne opplyser at han har tatt stein fra områdene rundt stien, men stort sett fra steder som ligger slik at bruddstedene ikke er synlige. Noen steder har han også laget fine steintrapper. Og stien er godt merket og tydelig skiltet, bl.a. i alle stideler.


Som om ikke dette var nok, har Svein Magne også tatt vare på mye lokalhistorie som han gir videre på informasjonstavler mange steder underveis. Vi kan bl.a. nevne informasjon om hvor det ble spadd torv, hvem som spadde i ulike myrer og litt om hvordan torvvinna gikk for seg, informasjonstavle om Stemmen, der det fra tidlig på 1900-tallet ble skåret is som ble lastet i båter i sjøen like nedenfor demningen, og selvsagt opplysninger om Krokane og Smørsundskjerringa.

Stiene som Svein Magne har ryddet og merket, blir i dag mye brukt. Han er glad for dette, det var jo mye av hensikten å få folk ut og gå.

Her er vi nok nær kjernen for å forklare idealismen hos personer som Svein Magne Vikse: deres «lønn» er andres turglede i et område som betyr mye for dem selv. Og vi turgåere kan prise oss lykkelige over Svein Magne og mange andre ildsjeler som bruker mye av fritida si på å legge til rette for våre turer. Tusen takk til Svein Magne og hans likesinnede!

Denne artikkelen er skrevet til HT-NYTT nr. 1, 2020. Takk til våre sponsorer! 

Skrevet av Lotte Størksen 3. juli 2020