oppdatert koronasituasjon

Foto: Lars Kristian Gjerde

Fellesturer og aktiviteter utendørs i nærområdet kan nå starte opp igjen, men med tydelige tiltak rundt smittevern. Alle turer har påmelding og begrenset antall. Medlemmer blir prioritert. Dette gjør vi for at du skal føle deg trygg på tur med oss. 

Haugesund Turistforening følger nasjonale og lokale smitteverntiltak og arbeider for å opprettholde et godt smittevern på hyttene og på våre fellesturer i en tid med koronasmitte. 

Tross strenge begrensninger kan mange av våre fellesturer og aktiviteter i nærområdene gjennomføres, men med tydelige tiltak rundt smittevern. Likevel anbefales ikke unødvendige reiser ut over eget bo- og arbeidsregion og vi ser derfor at vi er nødt til å avlyse fellesturer med overnatting så lenge denne anbefalingen er gjeldende. Vi vil gjøre løpende vurderinger for fremtidige fellesturer basert på gjeldende smitterverntiltak. Foreløpig gjelder disse tiltakene til ut april. 

Kurs og øvrige arrangement utsettes/avlyses

Alle kurs og øvrige arrangement avlyses eller utsettes til et senere tidspunkt.

Hverdagsturer og nærturer

Nærturer og hverdagsturer kan fortsatt gjennomføres og vurderes som organisert idrett. Vi tillater grupper på 20 deltakere på to turledere. Det er viktig å holde avstandskravet på to meter. 

Barnas Turlag

Nærturer med Barnas Turlag kan fortsatt gjennomføres. Det skal legges opp til aktiviteter der avstandskravet på to meter kan holdes, men der det ikke er mulig å gjennomføre aktivitet med to meter avstand så unntas barn under 20 år fra avstandskravet.

Unngå felles transport

Det skal ikke legges opp til turer som medfører behov for fellestransport eller samkjøring.

Hyttene er tilgjengelige for eksklusiv utleie

Våre selv– og ubetjente hytter er gjort tilgjengelig for eksklusiv utleie for medlemmer, noe som betyr du kan bestille hele hytta for deg selv. Eksklusiv hytteutleie vil være mulig å bestille til og med 31. mai. Vi vil fortløpende gjøre en vurdering av om ordningen med eksklusiv hytteleie må forlenges utover mai.

Den som bestiller hytta er selv ansvarlig for å bestille hytta på forhånd, følge smittevernreglene våre og sette seg inn i reglene for den kommunen du bor i og den du skal besøke. Helsemyndighetene fraråder også lengre hytte– til hytteturer og anbefaler å ikke ha mer enn to gjester på besøk. Vi anbefaler at gjestene etterlever denne anbefalingen og ikke samles i større grupper på hyttene. Husk også å holde to meter avstand til eventuelle gjester du har på besøk.

Om du har symptomer på luftveisinfeksjon skal du ikke besøke en HT-hytte. Dette gjelder også milde symptomer.

Generelle smittevernråd

Når du deltar på DNT-aktiviteter, er det viktig at du følger rådene fra Folkehelseinstituttet:

 • Hold to meter avstand til andre
 • Rengjør hendene godt og ofte med såpe eller bruk alkoholbasert hånddesinfeksjon
 • Bruk munnbind i de tilfellene hvor det er anbefalt
 • Hold deg hjemme hvis du er syk

Les mer på fhi.no

I tillegg er det viktig at du setter deg inn i smitteverntiltakene som er listet opp for hver enkelt DNT-tur, -arrangement og -hytte når du melder deg på tur eller bestiller hytte.

Turer og aktiviteter utendørs

Haugesund Turistforening arrangerer mange turer og aktiviteter som foregår utendørs, med tydelige smitteverntiltak, et begrenset antall deltakere og obligatorisk påmelding. 

Vi følger disse smitteverntiltakene på våre aktiviteter:

 • Vi krever påmelding i forkant på alle våre turer.​​​​​​​
 • Turleder er ansvarlig for å informere om våre gjeldende retningslinjer ved turstart.
 • Vi deler ikke ut mat - alle har med egen matpakke.
 • Vi deler ikke utstyr.
 • Turledere eller deltakere som har symptomer skal ikke delta.
 • Vi unngår å håndhilse og klemme.
 • Vi holder minst 2 meter avstand.
 • Våre smittevernregler gjelder på hele turen.
 • Vi reduserer antall deltakere slik at dette følger de gjeldende, lokale forskriftene for smittevern.

Hytteturer

Alle hyttene krever forhåndsbooking. Det er ikke anledning til å møte opp uten å bestille på forhånd. Våre selv– og ubetjente hytter er gjort tilgjengelig for eksklusiv utleie for medlemmer, noe som betyr du kan bestille hele hytta for deg selv. Denne ordningen gjelder til og med 31. mai.

 • Den enkelte må selv sette seg inn i gjeldende koronaregler og forholde seg til disse når man bestiller. Helsemyndighetene anbefaler ikke lengre hytte– til hytte turer.
 • Hvis du tar med deg dine venner og familie på hyttetur, gjelder de nye reglene fra myndighetene om antall kontakter. Nå har man kun lov å invitere med seg to gjester på hytta utenom egen husstand.

Følgende smitteverntiltak videreføres:

 • Alle gjester må ta med ren lakenpose og rent putevar eller rent sengetøy.
 • Ta med deg rikelig med våtservietter, såpe og alkoholbasert desinfeksjon
 • Ta med deg egne søppelposer slik at du kan ta med eget avfall hjem
 • Du som gjest er ansvarlig for å følge anvisningene på hytta, for å sikre godt renhold og hygiene mens du er på hytta
 • Drop-in og dagsbesøk er ikke tillatt
 • Om du har symptomer på luftveisinfeksjon skal du ikke besøke en HT-hytte. Dette gjelder også milde symptomer.

I tillegg er hyttetilsynene ofte innom «sin» hytte og gjør rent.