Dugnadsarbeid er selve ryggraden i turistforeningens virksomhet. Uten innsatsen fra hundrevis av frivillige over hele landet hadde turistforeningene aldri kunnet opprettholde det store tilbudet og aktivitetsnivået. 

Som frivillig er du med å bidra til at folk får fine naturopplevelser. 

Her finner du informasjon og  diverse skjema for tillitsvalgte                                                                                                

Dette er siden for de som har ansvar for våre hytter

Dette er turlederens sider med praktisk informasjon, skjema, utstyrsliste mm.