AMBASSADØRKURS (800)

MERK ENDRING AV MØTESTED

En DNT ambassadør er et aktivt DNT medlem som har god kjennskap til DNT og Haugesund Turistforening. DNT ambassadøren er godt skikket til å profilere DNT og HT. DNT ambassadørkurset egner seg for tillitsvalgte og andre som ønsker bedre kunnskap om DNT og medlemsforeningen.
Tidspunkt/varighet: 3 1/2 timer.    

Ambassadørkurset er også det første og enkleste nivået i DNT sin utdanning av turledere.

Opptakskrav: DNT medlem.  

Mål: Etter endt kurs skal deltagerne ha: 

God kunnskap om DNTs og HTs mål og strategier. 
God kunnskap om DNTs og HTs basisaktiviteter, ruter og hytter. 
God kjennskap til friluftsloven og allemannsretten.
Kunnskap om DNTs turlederutdanning. 

Påmelding skjer på nettet.
Sted: Gamle Slaktehuset, Småsalen, kl 18.00 – 21.30 

Påmelding innen:
11. mars og 21. oktober   

Kursholdere: Lars Johann Milje og Audhild Sannes

Kontaktinformasjon: