Opplæring for frivillige

Ved jevne mellomrom blir det arrangert kurs for frivillige i Haugesund Turistforening. Her finner du  oversikt over disse arrangementene  og materiell som kan brukest på lokale samlinger.