Opplæring for frivillige

Ved jevne mellomrom blir det arrangert kurser for frivillige i Haugesund Turistforening. Her finn du  oversikt over desse arrangementene  og materiell som kan brukast på lokale samlinger.