Sengebooking

Sandvasshytta
Sandvasshytta Foto: Øystein Bjelland

På de fleste av Haugesund Turistforening sine selvbetjente og ubetjente hytter kan man nå forhåndsbestille sengeplass. Et begrenset antall senger er merket for forhåndsbooking med ankomst før kl 19.00. Det er alltid plass også til gjester som ankommer uten å ha reservert.

Nytt bookingssystem er pr. januar 2020 snart på plass. I mellomtiden, kontakt haugesund@dnt.no / 52 71 53 11.


Kun noen rom på hver hytte er åpnet for reservasjon, normalt ca 25% av overnattingskapasiteten. Andre rom og sovehemser er åpne for alle. Det er derfor alltid plass også for gjester som ankommer uten å ha reservert seng. Dersom du skal bestille for barn eller ungdom får du rabatt på prisen ved å velge barne- eller ungdomspris etter at du har valgt reservasjon av en seng.

Veien fra booking fram til sengen er din:

 • Medlemmer av DNT har rabattert pris. Medlemsnummer må oppgis ved bestilling.
 • Hvert rom og hver seng er nummerert. Forsøk å fylle hele rom best mulig når du bestiller for en gruppe. 
 • Utskrift av kvittering for betalt opphold skrives ut og tas med på turen.
 • For at bookingen skal være gyldig må du komme frem til hytta før kl. 19:00 og kunne forevise bookingbekreftelse for oppholdet.
 • Skriv deg inn i protokollen på vanlig måte, og betal for proviant osv. med engangsfullmakt, men skriv i protokoll og fullmaktsskjema at du har forhåndsbetalt for selve overnattingen.

Vilkår for bruk av DNTs selv- og ubetjente hytter

 • Avbestillings- og endringsfrist er 10 dager før oppmøtedag.
 • Full refusjon av betalt opphold hvis avbestillingen skjer før 10 dager før oppmøtedag.
 • Avbestilling fra 9-5 dager før oppmøtedag gir rett til 50 % refusjon.
 • Avbestilling som gjøres senere enn 5 dager før oppmøtedag gir ingen rett til refusjon.
 • Betalt opphold gir rett til å bruke en annen hytte enn opprinnelig booket hytte 5 dager før og etter booket dato. Retten til seng eller madrass i et slikt tilfelle, vil gjelde for frie senger og for senger i bookbare rom etter oppmøtefristen kl. 19.00.
 • Avbestilling gjøres selv via bekreftelsen og link der eller ved å ta kontakt med din lokalforening. Hvis du ikke vet hvem du skal kontakte kan vi hjelpe deg med å finne rett foreningen. Send kopi av din ordre til: medlem@dnt.no.

Før overnatting:

 • Husk å sjekke om hytten du skal til er låst med DNTs standardnøkkel eller det er en spesialnøkkel du må få tak i hos den lokale foreningen før du drar. Haugesund Turistforening sine hytter i Etnefjellene er alltid åpne. Man trenger derfor ikke nøkkel her.
 • Nordvikgården på Utsira er låst, men her får man nøkkel på båten ved fremvisning av bookingbekreftelse

Regler for bruk av hytten, veibeskrivelser og andre relevante opplysninger finner du ved å søke opp hytten på ut.no.

God tur!