Haugesund Turistforening, med sine 7000 medlemmer, har som formål å fremme interessen for turer og friluftslivs-

aktiviteter i nærområdet, fra Utsira til Sauda- og Etnefjellene. Organisasjonen vår er medlem av Norges største

friluftslivsorganisasjon Den Norske Turistforening (DNT).

 

På grunn av sterk vekst blant barn og ungdom, økt aktivitet i foreningen og  spennende muligheter for å

engasjere nye grupper i vårt arbeid, søker vi en ny medarbeider innen tur, aktivitet og administrasjon.

TUR- OG AKTIVITETSMEDARBEIDER


Sentrale arbeidsoppgaver

• Oppfølging og rådgiving av aktivitetsgrupper

• Deltagelse i turaktivitet for barn, ungdom og   utvalgte grupper

• Ansvar for skoleprosjekter og integreringsarbeid

• Bidra i søknads- og rapporteringsprosesser som støtter aktivitetsarbeidet

• Bistå i prosjekter og kampanjer for å øke aktiviteten i foreningen

• Turinformasjon, hyttebooking og oppfølging av medlemmer og andre kunder

• Diverse administrative oppgaver etter behov


Ønskede kvalifikasjoner

• Relevant utdanning

• Organisasjonserfaring

• Kjennskap til frivillige organisasjoner


Personlige egenskaper

• Glad i og engasjert i friluftsliv

• Strukturert og effektiv

• Selvstendig og løsningsorientert

• Kreativ og uredd


Vi tilbyr en spennende jobb med gode kollegaer i en flott organisasjon med et viktig formål.

Kvelds- og helgearbeid må påberegnes. Send søknad og CV til haugesund@dnt.no innen 16.12.18.

 
For nærmere opplysninger: Daglig leder, Lauren Simonsen, 98 28 68 52, lauren.simonsen@dnt.no