VIL du bli frivillig?

Det er supert om du vil bli med som frivillig i Turistforeningen. Dugnadsarbeid er selve ryggraden i DNT.  

Som frivillig er du med og bidrar til at folk får fine naturopplevelser. Med den store innsatsen fra hundrevis av frivillige kan vi opprettholde det gode tilbudet og aktivitetsnivået.

 Vi trenger frivillige på mange områder

Enten det gjelder merking av stier, bygging av varder, vedlikehold og drift av våre hytter, være turleder eller bidra på våre store arrangementer som Friluftslivet dag, Kom deg ut-dagen vinter eller 'Haugesund på langs', så er din frivillige innsats verdifull for oss. Som tillitsvalgt i Turistforeningen  treffer du mange andre hyggelige og turglade mennesker og du får blant annet  gratis overnattinger på de fleste av våre hytter. Dessuten gir du som frivillig et viktig bidrag til å fremme et enkelt og naturvennlig friluftsliv.

Har du spørsmål vedrørende frivillig arbeid i Turistforeningen,  kontakt en av oss.

Velkommen som frivillig!

Sti- og vardekomitéen

Foto: Vigdis Haraldstad

Som medlem i sti- og vardekomiteen får du både mulighet til å bli kjent med turområdene i vårt område og bli kjent med en hyggelig gjeng. Vi merker stier på fjellet og i våre nærområder.

Hyttekomitèer

Dugnad på Simlebu
Dugnad på Simlebu Foto: Britt Rameckers

Haugesund Turistforening har til sammen 10 hytteanlegg. Hver hytte har sin hyttekomite. Denne komiteen sørger for at hyttene skal være trivelige å besøke, samt påse at de har høy kvalitet. En god hyttevakt tar godt vare på “sin” hytte. Det arrangeres hvert år dugnader som i tillegg til mye jobbing, også byr på et hyggelig sosialt fellesskap. Som medlem i hyttekomiteen får du også ansvar for inspeksjon noen helger hvert år. 

Aldersbestemte komitèer

SENIORGRUPPA 
Arrangerer turer for 60+ 
BARNAS TURLAG 
Arrangerer turer og aktiviteter for barnefamilier 
UNGDOMSGRUPPA 
Arrangerer turer og aktiviteter for ungdommer fra 13 til 26 år. Komiteen består av ungdommer, og de får muligheten til å arrangere aktiviteter som sin aldersgruppe 
FJELLSPORTGRUPPA 
Denne komiteen arrangerer turer med litt tøffere utfordringer. 
  

Arrangementskomitèer

HAUGESUND PÅ LANGS 
Siste søndag i april arrangerer alltid Haugesund på langs. Det er opprettet en komite som gjennom året planlegger turmarsjen, og det er i løpet av dagen behov for mange flere frivillige. 

Turleder

Foto: Lars Johann Milje

Vi har mange dyktige turledere som besitter gode tur- og lederegenskaper. Som turleder vil din oppgave være å planlegge og å gjennomføre turer med høy kvalitet og trivselsfaktor. Våre turlederkurs er for deg som vil styrke dine kunnskaper og kompetanse i helt unike omgivelser. 

Her er mer informasjon om kursene, 
med påmeldingsmulighet:
Amdassadørkurs
Grunnleggende turlederkursSommerturlederkurs

Turkomitèen

Denne komiteen starter sitt arbeid på forsommeren, og planlegger turer for kommende år. Det er også turkomiteen som organiserer turkalenderen som hvert år trykkes opp og deles ut til medlemmer og andre.

Store arrangement

Foto: Vestbris

FRILUFTSLIVETS DAG Første søndag i september

KOM DEG UT DAGEN Vinter Første søndag i februar  

OPPTUR FOR 8. KLASSE Første onsdag i mai

HAUGESUND PÅ LANGS Siste søndag i april

Hyttevert Olalia Fjellstove

Foto: Lars Kristian Gjerde

Olalia Fjellstove er åpent helger i vintersesongen fram til etter påske, hele vinterferien, påsken og sommerferien. Deretter helgeåpent fra til høstferien og hele høstferien. Kan du tenke deg å være hyttevert i åpningsperioden? Ta kontkat med oss så får du vite hva dette innebærer. 

Friluftsliv for alle

Foto: Audhild Sannes

Annenhver onsdag er det arrangement i Djupadalen, tilrettelagt for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser. Vanlig program er tur i terrenget, natursti tilrettelagt for rullestoler og vedarbeid. Noen ganger er det også båt på Eivindsvannet, orientering eller andre aktiviteter. Etter aktivitet er det alltid bål med kaffe og mat laget på bål. Arrangementet er gratis for alle derltakerne, og det er ofte opp mot 80 deltakere. Vi trenger fivillige som kan lede eller hjelpe til med de ulike aktivitetene.